Vânzare-cumpărare pentru export.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE PENTRU EXPORT

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTULUI

Societatea Comercială .................... cu sediul social în ............., str. ..............., nr. ....., bl. ...., et. ..., ap. ..., telefon ........... fax ................ înregistrată la ..............., sub nr. ................., având cont de virament nr. ............., deschis la Banca ..................... și codul fiscal nr. .......... funcționând potrivit legislației statului ....... reprezentată legal prin .................... având funcția de .................. cetățean ............. posesor al actului de identitate, pașaport nr. .......... în calitate de EXPORTATOR și

Societatea Comercială .................... cu sediul social în ............., str. ............., nr. ...., bl. ...., et. ...., ap. ...., telefon ............ fax ................ înregistrată la ................ sub nr. ............ având cont de virament nr. ................... deschis la Banca ...................... și codul fiscal nr. ........ funcționând potrivit legislației statului ......... reprezentată legal prin .................... având funcția de .................. cetățean .............. posesor al actului de identitate, pașaport nr. ........, în calitate de IMPORTATOR.

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Exportatorul vinde, iar importatorul cumpără la paritate: franco frontiera română ........................ în condițiile INCOTERMS 1990 ................... cantitatea de ..................... cu opțiunea ca exportatorul să poată mări în continuare cantitatea mărfii vândute.

Exportatorul poate majora sau diminua cantitatea de mai sus, cu ........%, în funcție de capacitatea mijlocului de transport folosit pe calea ferată.

Art. 3. CANTITATEA

Cantitatea este stabilită în ...... tone, kg .... etc., iar prețul în ....... (valuta), franco frontiera româno ............... .

Art. 4. PREȚUL

Prețul include cheltuielile de transport până la granița româno ........... . Prețul este de ................ USD/tonă; kg ........... etc.

Valoarea totală a mărfii vândute în condițiile prezentului contract este de ..................., aceasta putând fi modificată de părțile contractante în condițiile art. 2 din prezentul contract.

Art. 5. DATA TRANSPORTULUI

Exportatorul va începe transportul, în maximum ........ zile de la asigurarea acoperirii bancare a plății, din prezentul contract.

Data transportului este cea din scrisoarea de trăsură a căii ferate, la încărcarea totală a garniturii de tren. Eșalonarea livrărilor se face în conformitate cu anexa 1, care face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 6. CALITATEA MĂRFII

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...