Vânzare-cumpărare (import pe bază de comision).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
(IMPORT PE BAZĂ DE COMISION)

Art. 1.

PĂRȚILE CONTRACTULUI

Societatea Comercială .................... cu sediul social în ............., str. ..............., nr. ....., bl. ...., et. ..., ap. ..., telefon ........... fax ................ înregistrată la ......................, sub nr. .........., având cont de virament nr. ................, deschis la Banca .................. și codul fiscal nr. ......... funcționând potrivit legislației statului ........ reprezentată legal prin ................ având funcția de ...................... cetățean ............ posesor al actului de identitate, pașaport nr. ........... în calitate de COMITENT și

Societatea Comercială ................... cu sediul social în .............., str. ..............., nr. ...., bl. ..., et. ..., ap. ..., telefon ............. fax ................ înregistrată la ................ sub nr. ............ având cont de virament nr. ................... deschis la Banca ...................... și codul fiscal nr. ........ funcționând potrivit legislației statului ......... reprezentată legal prin ............... având funcția de ....................... cetățean ............. posesor al actului de identitate, pașaport nr. ........., în calitate de COMISIONAR au convenit încheierea prezentului contract, în baza căruia COMISIONARUL este de acord să procure și să livreze, iar COMITENTUL este de acord să cumpere o cantitate de ........./tonă CIF ....../România în termenii și condițiile următoare:

Art. 2.

OBIECTUL CONTRACTULUI

COMISIONARUL se obligă să cumpere, să importe și să-i livreze COMITENTULUI cantitatea de ............/tonă CIF .................... solicitată prin cererea adresată comisionarului în urma ..................... (adjudecării licitației de cumpărare) din data de .................. .

Art. 3.

DENUMIREA MĂRFII

Denumirea mărfii (produsului) este .................... conform specificației prevăzute la art. 6 din prezentul contract.

Art. 4.

ORIGINE

Originea produsului descris la art. 2 din prezentul contract este .........., acesta fiind disponibil la vânzare pentru România și nefiind supus vreunei restricții guvernamentale sau a unei alte organizații.

Art. 5.

CANTITATE

Cantitatea contractată pentru procurare și vânzare este de ................%, la opțiunea furnizorului.

Art. 6.

SPECIFICAȚII

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...