Vânzare-cumpărare cu plata prețului înainte de livrare.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE, CU PLATA PREȚULUI ÎNAINTE DE LIVRARE

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art. 1.

...................... cu domiciliul/sediul ........................, str. ............., nr. ...., bloc ...., et. ...., ap. ...., telefon .........., fax ................., înregistrat la Registrul Comerțului ................. sub nr. ..........., având contul curent nr. ................ la Banca ............. și codul fiscal nr. ................ reprezentat prin .................... având funcția ..................... în calitate de VÂNZĂTOR și

Art. 2.

........................ cu domiciliul/sediul ....................... str. .............., nr. ...., bloc ...., et. ...., ap. ...., telefon ........., fax ................, înregistrat la Registrul Comerțului .................. sub nr. ........., având contul curent nr. ............. la Banca .................. și codul fiscal nr. ............ reprezentat prin ........................ având funcția .................... în calitate de CUMPĂRĂTOR.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 3.

CUMPĂRĂTORUL se obligă să cumpere următoarele bunuri ........................ (se individualizează după număr sau cantitate, tip și calitate sau alte caracteristici) de la VÂNZĂTOR conform termenilor acestui CONTRACT.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...