Barter (1).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE BARTER

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Societatea Comercială .................. cu sediul social în ................ str. .............. nr. .... județul/sector al municipiului București .......... înmatriculată în Registrul comerțului ....... sub nr. .......... având contul de virament nr. .................... deschis la Banca ................. funcționând potrivit legislației statului ........... reprezentată legal prin .............. cetățean .............. posesor act de identitate/pașaport nr. ................. în calitate de EXPORTATOR și

Societatea Comercială ................. cu sediul social în ................. str. ............. nr. ..... județul/sector al municipiului București .......... înmatriculată în Registrul comerțului .......... sub nr. ....... având contul de virament nr. ............. deschis la Banca ............... funcționând potrivit legislației statului .................... reprezentată legal prin .............. cetățean ................. posesor act de identitate/pașaport nr. .............. în calitate de IMPORTATOR.

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract este import-export de ............... (se trece grupa de produse, mărfuri), respectiv (se trece denumirea produsului, mărfii din cadrul grupei) ...................... de proveniență ......................... .

Art. 3. RAPORTUL DE SCHIMB

În baza prețurilor existente pe piața mondială, a condițiilor specifice ale mărfurilor, a valorii finanțării asupra produsului, mărfii care se livrează în avans și a termenelor de livrare diferite (întrucât sunt foarte rare cazurile când ambele partide sau ambele loturi se livrează simultan), părțile contracte convin următorul raport de schimb:

............................................. buc./kg/tone (se trece unitatea de măsură) cu livrare în lunile ............................ anul ...........

contra

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...