Vânzare-cumpărare cu livrare succesivă și rezerva proprietății.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE COMERCIALĂ CU LIVRARE SUCCESIVĂ
ȘI REZERVA PROPRIETĂȚII
Nr. .... data .............

I. PĂRȚILE CONTRACTULUI

Art. 1. Societatea Comercială ............ cu sediul social în ............., str. ..............., nr. ...., bl. ..., et. ...., ap. ...., telefon .........., fax ..............., înmatriculată în Registrul Comerțului ................. sub nr. ....., având contul curent nr. ............... deschis la Banca ............ și codul fiscal nr. ..................... reprezentată prin .................... având funcția de ....................... în calitate de VÂNZĂTOR

și

Art. 2. Societatea Comercială .............................. cu sediul social în ..............., str. ............., nr. ....., bl. ...., et. ...., ap. ...., telefon ................, fax ......................, înmatriculată în Registrul Comerțului ..............., sub nr. .........., având contul curent nr. ......., deschis la Banca ...................... și codul fiscal nr. .................... reprezentată prin .................... având funcția de ..................... în calitate de CUMPĂRĂTOR

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 3. Mărfurile care fac obiectul livrărilor succesive se determină numai generic prin prezentul contract și anexele sale, urmând să fie individualizate prin avizele de expediție.

IV. TERMENE DE LIVRARE

Art. 4. Termenele de livrare sunt prevăzute pentru fiecare poziție în anexele contractului. Vânzătorul poate livra mărfurile în avans față de termenele prevăzute, cu acordul cumpărătorului.

Data livrării este data semnării avizului de expediție de către delegatul cumpărătorului.

V. CLAUZA DE REZERVARE A PROPRIETĂȚII

Art. 5. Mărfurile livrate, chiar și după facturare, rămân în proprietatea vânzătorului până la revânzarea lor de către cumpărător, vânzătorului revenindu-i obligația asigurării mărfurilor livrate.

Art. 6. Vânzătorul se obligă să nu retragă marfa livrată înainte de a expira termenul prevăzut de art. 4.

Art. 7. Cumpărătorul va lua pentru mărfurile ce fac obiectul prezentului contract, aceleași măsuri de pază, ca și pentru propriile sale mărfuri.

V. PREȚUL ȘI VALOAREA CONTRACTULUI

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...