Export-import.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE EXPORT-IMPORT

Art. 1. Părțile

S.C. ............., cu sediul în ............., str. ......................., nr. ...., înmatriculat la Registrul Comerțului sub nr. ............, având codul fiscal nr. ............., cont curent nr. ........., deschis la ..............., reprezentată prin ................, numită în continuare VÂNZĂTOR

și

S.C. .................., cu sediul în ................, str. ..............., nr. ......, înmatriculat la Registrul Comerțului sub nr. ................, având codul fiscal nr. .........., cont curent nr. ........., deschis la ............, reprezentată prin ................, numită în continuare CUMPĂRĂTOR.

Art. 2. Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract îl constituie vânzarea următoarelor bunuri (marfa se determină din punct de vedere a cantității și calității).

Art. 3. Cantitatea mărfii

- contractul trebuie să prevadă: unitatea de măsură, în funcție de natura mărfurilor și a uzanțelor pieței, locul determinării cantității ce se livrează, modul de stabilire a cantității, documentele care atestă cantitatea mărfii expediate (de regulă, documentele de transport).

Art. 4. Calitatea mărfii

- contractul trebuie să conțină precizări privind calitatea și parametrii mărfii (fizici, chimici, contextură, tehnico-funcționali, dimensionali).

- potrivit uzanțelor internaționale, în determinarea calității mărfurilor prin contract se folosesc: documentații tehnice, caiete de sarcini sau descrieri; mostre, standarde naționale sau internaționale, determinări chimice, organoleptice, degustări.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...