Prestări servicii - convenție civilă.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

* Acest model de contract nu mai este valabil.

Prin Legea nr. 83/1995 și ulterior prin Legea nr. 130/1999 a fost introdusă posibilitatea încheierii de convenții civile pentru desfășurarea, cu regularitate, a unor activități care nu depășesc în medie 3 ore pe zi. În practică, datorită regimului fiscal mai lejer, aceste contracte au fost utilizate, uneori, în mod abuziv, mascându-se raporturile de muncă convenționale.

În consecință dispozițiile Legii nr. 130/1999 au fost abrogate prin O.U.G. nr. 9/2013 respectiv O.U.G. nr. 23/2013, rămânând valabile doar prevederile generale din codul civil, referitoare la contractul de antrepriză (art. 1851 Cod. civ.) precum și trimiterile la aceste prevederi cuprinse în legi speciale care regelemntează regimul juridic al unor profesii (vezi art. 10 alin. 3 din Legea nr. 82/1991). A se vedea și Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor actvității cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

Societatea Comercială .........................

Sediul ........................................

Codul fiscal ..................................

Telefon .......................................

CONVENȚIE CIVILĂ DE PRESTĂRI DE SERVICII

I. Părțile contractante:

1. ................., cu sediul în ..............., str. ..................., nr. ......, telefon ............... cont de virament nr. ......................, deschisă la ......................., reprezentată prin ........................, în calitate de ................., numită în prezentul contract angajator (beneficiar)

și

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...