Concesiune comercială.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE CONCESIUNE COMERCIALĂ

Art. 1.

Părți contractante:

1. S.C. ................... din ................, str. ............, nr. ..., bloc ..., ap. ..., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. .........., cont curent ........., deschis la ............ reprezentată prin ................. în calitate de ......................., denumită în continuare CONCEDENT

și

2. S.C. .................. din ................, str. ............, nr. ...., ap. ...., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. .................... cont curent, deschis la ................., reprezentată prin ...................., în calitate de ....................., denumită în continuare CONCESIONAR.

Art. 2.

Obiectul prezentului contract îl constituie cedarea de către a concedent concesionarului a dreptului de a vinde pe teritoriul ............. (se delimitează teritoriul sau zona geografică) următoarele mărfuri (se specifică).

Art. 3.

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ................... și intră în vigoare de la data semnării lui.

Art. 4.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...