Prelucrare în lohn (1).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE PRELUCRARE ÎN LOHN

Art. 1.

Părți contractante:

1. S.C. ............... din ........., str. ............, nr. ..., bloc. ..., ap. ..., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ..., cont curent ........, deschis la ................. reprezentată prin ..................... în calitate de ......................., denumită în continuare PRODUCĂTOR

și

2. S.C. .............. din ..........., str. ............, nr. ...., ap. ..., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. .............. cont curent, deschis la ..........................., reprezentată prin ................., în calitate de .............., denumită în continuare BENEFICIAR.

Art. 2.

Obiectul contractului constă în prelucrarea de către producător a materiilor prime puse la dispoziție de către beneficiar potrivit cu documentația și prescripțiile tehnice impuse de acesta, contra unei retribuții.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...