Comision internațional de vânzare.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE COMISION DE VÂNZARE (EXPORT)

Art. 1.

Părți contractante:

1. S.C. ............ din ............., str. ............, nr. ..., bloc ..., ap. ....., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ..., cont curent ......, deschis la ............... reprezentată prin ....................... în calitate de ......................., denumită în continuare COMISIONAR

și

2. S.C. .................. din ............., str. ..............., nr. ...., ap. ...., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. .................... cont curent, deschis la ................., reprezentată prin ...................., în calitate de .............., denumită în continuare COMITENT

Art. 2.

Obiectul contractului constă în vânzarea de către comisionar în numele său, dar pe contul comitentului, a unei cantități de ................. în greutate de......., conform instrucțiunilor comitentului, contra unui comision.

Art. 3.

Termenul contractului

Prezentul contract se încheie pe un termen de ................... și se poate decala în cazul intervenirii unor evenimente neprevăzute.

Art. 4.

Obligațiile comitentului:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...