Cesiune a drepturilor patrimoniale de autor (1).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE CESIUNE A DREPTURILOR PATRIMONIALE DE AUTOR

Nr. ........ din data ..............

Încheiat în baza Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 1.

Părți contractante:

1. S.C. ............... din ................, str. ............., nr. ......, bloc ......, ap. ......., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ..., cont curent ..........., deschis la ............ reprezentată prin ............... în calitate de proprietar al bazei de date, conținând ............................, denumită în continuare CEDENT

și

2. S.C. ................ din .............., str. ..............., nr. ....., ap. ...., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. .................... cont curent, deschis la ................., reprezentată prin ...................., în calitate de .............., denumită în continuare CESIONAR

Art. 2.

Obiectul contractului îl constituie cesiunea drepturilor patrimoniale și a drepturilor conexe asupra bazei de date ........................ Drepturile morale rămân în continuare ale CEDENTULUI. Pentru operele derivate care vor rezultă CEDENTUL acceptă expres ca numele operelor derivate să fie ales de CESIONAR. De asemenea, CESIONARUL va hotărî dacă și în ce mod și când vor fi aduse operele derivate la cunoștința publică și cum vor fi utilizate și exploatate.

a) Drepturile patrimoniale care se cedează și care nu mai necesită nici o altă autorizare ulterioară, în afara prezentului contract includ:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...