Închiriere seif.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE SEIF

Art. 1.

Părți contractante:

1. BANCA ...................... din ............, str. ............, nr. ..., bloc ......, ap. ....., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ....., cont curent ........., deschis la ............ reprezentată prin ........ în calitate de ......................., denumită în continuare LOCATOR

și

2. ......................... cu domiciliul în ..........., str. ............, nr. ...., ap. ...., legitimat cu C.I. seria ...... nr. ........., în calitate de LOCATAR.

Art. 2.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...