Back

Recunoaştere a datoriei garantate cu gaj de creanţă.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma actualizată

* Prezentul model nu mai este de actualitate!

ACT DE RECUNOAŞTERE A DATORIEI GARANTATE CU GAJ DE CREANŢĂ

Între subsemnaţii:

1. ......................... debitor, domiciliat în ........................,

şi

2. ......................... creditor, domiciliat în ........................

s-a încheiat prezentul act.

I. Subsemnatul .............., în calitate de debitor, recunosc că soldul meu debitar în ziua de ........... pentru mărfurile furnizate de .................., este de ................... lei şi mă oblig să plătesc această sumă până la data de .......... .

- Pentru garantarea plăţii capitalului datorat, a dobânzilor şi a cheltuielilor de executare, eu ...................... debitor, am constituit gaj comercial în favoarea lui ...................... constând în ................. .

- În caz de neplată la termen a soldului datorat, creditorul meu poate cere scoaterea la vânzare a gajului conform art. 478 din Codul Comercial.

II. Subsemnatul ................., în calitate de creditor, declar că sunt de acord cu toate condiţiile din prezentul înscris.

Prezentul act a fost încheiat astăzi ........... în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru a fi depus la Notariat în vederea transcrierii.

CREDITOR,

DEBITOR,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...