Precontract vânzare apartament.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

ANTECONTRACT (PRECONTRACT) DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
Nr. ...... Din data de .............

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Subsemnatul .......................................................................... (numele și prenumele) domiciliat în ..................................................., (localitatea) str. ................................................... nr. ......, bloc ........, scara ......, etaj ......, apartament ......, județul/sectorul ....................................., BI/CI seria ....... numărul ..............., eliberat de ...................................... , la data de ................. , CNP .................................... , în calitate de promitent-vânzător

și

1.2. Subsemnatul .......................................................................... (numele și prenumele) domiciliat în ..................................................., (localitatea) str. ................................................... nr. ......, bloc ........., scara ......, etaj ......, apartament ......, județul/sectorul ....................................., BI/CI seria ......, numărul ..............., eliberat de ......................................., la data de ................., CNP ......................................., în calitate de promitent-cumpărător

au convenit să încheie prezentul antecontract de vânzare-cumpărare cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...