Vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere (1).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE CU CLAUZĂ DE ÎNTREȚINERE
Nr. .... Din data de ..........

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract se încheie între

......................................... domiciliat în ......................, str. ..............................., nr. ...., bl. ...., sc. ......., et. ...., sect. ......., posesor al C.I. seria ......, nr. ........, eliberat de ........, la data ....................., în calitate de VÂNZĂTOR.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...