Vânzare-cumpărare calculatoare.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE CALCULATOARE
Nr. .... Din data de ..........

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

S.C. ............... cu sediul în ............, str. ............. nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sector ........ înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerțului ..............., cod fiscal ......................, reprezentată prin ..................... în funcția de director general, S.C. ................ având calitatea de FURNIZOR

și:

Persoana juridică/fizică ............................., cu sediul/domiciliul în .................., str. ...................., nr. ....., bl. ...., ap. ...., sector/județ ..........., înregistrată În Registrul Comerțului la nr. ........., cont virament nr. .................., deschis la ............., societatea fiind reprezentată prin ................. în funcția de ...................., Persoana juridică/fizică având calitatea de BENEFICIAR în prezentul contract.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract îl constituie achiziționarea de către BENEFICIAR, de la FURNIZOR, a unui număr de ....... calculatoare cu configurația specificată în ANEXA TEHNICĂ alăturată contractului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...