Comodat (1).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE COMODAT

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Între

Art. 1.

. ...................cu sediul în ................., str. ..........., nr. ...., județul ......................., în calitate de comodant, reprezentată prin ..............

și

Art. 2.

Dl/D-na ..................., domiciliat în ........................., str. ..............., nr. ...., județul ............ în calitate de comodatar pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de comodat.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 3.

Obiectul contractului îl constituie împrumutul tablourilor aflate în colecția personală a d-lui/d-nei ....................., în calitate de comodant, pe care ............................ se obligă să le utilizeze pentru expoziția ce va avea loc în perioada .......... .

TERMEN

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...