Utilizare (1).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE UTILIZARE
Nr. ..., Data .../.../2000

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract s-a încheiat între:

Persoana fizică/juridică

........................................................, cu sediul (adresa) în localitatea .........................., județul ..............................., str. ........................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ........, tel. ....................., fax ......................, cont E-mail ..........., înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. ........, având contul nr. ......., deschis la ..........., Cod Fiscal ............., reprezentată prin ..........., având funcția de ........................, în calitate de FURNIZOR,

și

Persoana fizică/juridică

......................................................., cu sediul (adresa) în localitatea .........................., județul ..............................., str. ............................. nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ....., tel. ..............., fax ..................., cont E-mail ...................., înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. ......, având contul nr. ........., deschis la .............................., Cod Fiscal ........................., reprezentată prin ...................., având funcția de ......................, în calitate de UTILIZATOR.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...