Angajare.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ
Nr. .... Din data de ..........

Art. 1. PĂRȚILE

S.C. ..............., cu sediul în str. .......... nr. ..., bl. ..., ap. ..., sector ..., localitatea...............,

și

.............................. Domiciliat(ă) în str. ......................., nr. ..........., bl. .......... sc. ............., ap. ........., et. ........., sector/județ .......................... localitatea ..........................., încheie prezentul contract de angajare.

Art. 2. DURATA CONTRACTULUI

S.C. .............. angajează pe ........................... începând cu data de ......................, pe o perioadă nedeterminată.

Art. 3. SARCINILE ANGAJATULUI

S.C. ................. este de acord să angajeze pe ...................... în funcția de ................................., cod .................................... conform Clasificării Ocupațiilor din România. Sarcinile de lucru ale angajatului vor fi cele stipulate expres în fișa postului, ce face parte integrantă din prezentul contract.

Angajatul va trebui, de asemenea, să ducă la îndeplinire orice alte sarcini care, de obicei, revin funcției de ..................................

Angajatul este de acord să ducă la îndeplinire sarcinile pe măsura posibilităților și experienței sale. Angajatul este de acord, de asemenea, să lucreze norma întreagă de timp determinată prin prezentul contract de angajare.

Art. 4. CRITERII DE EVALUARE PROFESIONALĂ:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 5. LOCUL DE MUNCĂ:

Activitatea se desfășoară la ................(birou/secție/serviciu) din .................. (punct de lucru / sediu social). (În lipsa unui loc de mucă se va specifica modaliatea în carese va defășura activitatea.)

Art. 6. DURATA MUNCII:

O normă întreagă, durata timpului de lucru este de .......... ore/zi și ....... . ore/săptămână.

a) Programmul de lucru este repartizat ..................... (ore zi/ore noapte/inegal);

b) Programul de lucru se poate modifica în condițiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...