Administrare (societăți comerciale).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE ADMINISTRARE*)
(cadru)

___________

*) Conținutul-cadru al contractului de administrare se aplică, cu modificările corespunzătoare, și societăților cu răspundere limitată.

CAPITOLUL I
Părțile contractante

Art. 1. -

În realizarea și dezvoltarea atribuțiilor administratorilor, prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, precum și în actul constitutiv, între

1. Societatea Comercială/Regia Autonomă .........................., cu sediul în localitatea ...................., str. ......................... nr. ......, sectorul/județul .......................... înmatriculată la Oficiul registrului comerțului ........ la nr. ........, reprezentată prin1) .................... în baza hotărârii adunării generale a acționarilor/asociaților/ordinului/hotărârii din data de ..............., denumită în continuare societate,

și

2.

a) Societatea Comercială ................., de naționalitate ............. cu sediul în localitatea ..................., str. ................ nr. ......., sectorul/județul/țara ................... înmatriculată la ..................... la nr. ....................., reprezentată prin ..............................., în baza .........., denumită în continuare administrator,

sau

b) Societatea Comercială2)............., de naționalitate ................., cu sediul în localitatea .............., str. ..................... nr. ......., sectorul/județul/țara..........................., înmatriculată la ............. la nr. ........., reprezentată prin ...................., în baza ............., împreună cu domnul/doamna ......................, cetățean ...................., domiciliat/domiciliată în localitatea ..................., str. ..............., nr. .............., sectorul/județul .........................., având actul de identitate ........... seria ...... nr. ........., eliberat de ................, denumită în continuare administrator,

sau

c) domnul/doamna3) ............................, cetățean ................... domiciliat/domiciliată în localitatea ............, str. ....................... nr. ....., sectorul/județul .............., având actul de identitate .......... seria ......... nr. ................, eliberat de ............................., denumit/denumită în continuare administrator,

se încheie prezentul contract de administrare.

___________

1) Se nominalizează reprezentanții instituțiilor publice în adunarea generală a acționarilor.

2) Se vor enumera persoanele juridice și/sau fizice care împreună au calitatea de administrator.

3) În cazul în care mai multe persoane fizice și/sau juridice participă în echipă, contractul de administrare se semnează cu fiecare în parte.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...