De furnizare a energiei electrice la consumatorii casnici.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT-CADRU
de furnizare a energiei electrice la consumatorii casnici
nr. ...... din anul ....., luna ...., ziua .....

Părțile contractante

Între ...................., reprezentată legal prin ......................... cu sediul în ............, str. ............................ nr. ....., denumită furnizor, în calitate de vânzător, și .................., având buletinul/cartea de identitate seria .... nr. ........., eliberat/eliberată la data de de către ..............., locul nașterii ............, fiul (fiica) lui ................ și al ................, domiciliat în ..........., str. ......................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., județul ....., cu locul de muncă la ........ denumit consumator, în calitate de client, s-a încheiat la data de .................. prezentul contract.

Date generale

Locul de consum - localitatea ......................, strada ..............., numărul ....., blocul ...., scara ........, etajul ......, apartamentul ......., numărul de telefon .........., contul în bancă ................., având actul de proprietate nr. ......................, contractul de închiriere nr. ........... sau alte acte prevăzute de lege ........................

Aviz de racordare nr. ........................ din data de ............ emis de ................

Dosar tehnic nr. ......................

S-a depus garanția de furnizare în valoare de .......................... lei, cu chitanța nr. .... din .........................................

Puterea maximă absorbită de consumator ..................... kW.

Tensiunea electrică de alimentare .............................. V.

Obiectul și durata contractului

Art. 1. - Obiectul contractului este furnizarea energiei electrice la locul de consum și reglementarea raporturilor dintre furnizor și consumator privind furnizarea, condițiile de consum, facturarea și plata energiei electrice.

Art. 2. - Delimitarea instalațiilor, proprietate a consumatorului, față de instalația, proprietate a furnizorului, se face la bornele de ieșire din contorul aparținând furnizorului.

Art. 3. - Utilizarea energiei electrice se va face în scop propriu, numai pentru iluminat și receptoare electrocasnice.

Art. 4. - Contractul de furnizare s-a încheiat pentru durata ................ (nedeterminată sau convenită de părți).

Drepturile și obligațiile furnizorului

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...