Vânzare-cumpărare de acțiuni (2).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE DE ACȚIUNI1)
Nr. ........... din ..../..../.......

I. Părțile contractante

Între Fondul Proprietății de Stat (sau sucursala teritorială), cu sediul în ................................, sectorul ...., România, tel. ............., fax ........., contul nr. ................, deschis la Banca ................., Sucursala ..................., codul fiscal nr. ................., reprezentată legal prin ..............................., denumit în continuare vânzător, și

Societatea Comercială2) ................., cu sediul3) în .................., str. ............................., nr. .............., înmatriculată la oficiul registrului comerțului cu nr. J/.../...4), codul fiscal nr. ..................., contul nr. ..........................., deschis la Banca ......................, Sucursala ........................, reprezentată legal prin ..................., denumită în continuare cumpărător, s-a încheiat prezentul contract de vânzare-cumpărare de acțiuni.

II. Obiectul contractului

ARTICOLUL 1

Vânzătorul se obligă să transmită dreptul de proprietate și să remită, iar cumpărătorul să plătească și să preia un număr de ............ acțiuni emise de societatea comercială.

Proprietatea se transmite de drept cumpărătorului în momentul semnării contractului, în conformitate cu art. 1.650 alin. 1 din Codul civil republicat5).

III. Prețul și modalitățile de plată

ARTICOLUL 2

Valoarea contractului este de ................ $/lei (inclusiv garanția de participare)6).

Evoluția ratei inflației sau a cursului de schimb valutar care se înregistrează ulterior perfectării prezentului contract nu determină renegocierea prețului7).

ARTICOLUL 3

Modalități de plată

Părțile au convenit ca plata să se efectueze prin:

a) virament prin ordin de plată;

b) filă cec;

c) cambie;

d) acreditiv documentar irevocabil/revolving.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...