Leasing imobiliar1).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Contract de leasing imobiliar
Nr. ........ din ..../..../......

I. Părțile contractante

Între Societatea Comercială ................................................, reprezentată legal prin ..................., cu sediul în ...................... str. ......................, nr. .........., sectorul .............., municipiul București/județul .................., tel. ................, fax .............., cu contul nr. .........................., deschis la Banca ...................., Sucursala ..................., codul fiscal nr. ..................., denumită în continuare locator, și

Societatea Comercială ..................................., reprezentată legal prin ..................2), cu sediul în ................. str. ................. nr. ........................, înmatriculată la oficiul registrului comerțului cu nr. J/...../....3), codul fiscal nr. ............, cu contul nr. .............., deschis la Banca ............................., Sucursala ....................., denumită în continuare utilizator, s-a încheiat prezentul contract.

II. Obiectul contractului

ARTICOLUL 1

Locatarul se obligă să transmită dreptul de folosință și posesie, iar utilizatorul, să plătească și să preia bunul imobil4), situat în .............., cu terenul aferent5) în suprafață de ............, având următoarele vecinătăți:

- la nord: ........................;

- la sud: .........................;

- la vest: ........................;

- la est: ........................ .

ARTICOLUL 2

Predarea-preluarea bunului ce face obiectul utilizării în sistem de leasing imobiliar se consemnează în proces-verbal, anexat la prezentul contract.

Bunul imobil ce face obiectul prezentului contract va fi utilizat pentru:

...............................................................................

ARTICOLUL 3

Obligațiile locatorului

Locatorul se obligă:

a) să confere utilizatorului un drept de folosință și posesia bunului utilizat în sistem de leasing imobiliar;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...