Asociațiune în participațiune.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE ASOCIAȚIUNE ÎN PARTICIPAȚIUNE

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Încheiat astăzi ...................... între (se pun datele participanților):

1. Societatea Comercială .......X........... înmatriculată la nr. ........... în Registrul comerțului, cu sediul în ................., cod poștal .............., telefon ............, fax ............. având contul ................... deschis la .................., reprezentată de Președintele Consiliului de administrație director general ..............., în calitate de asociat.

și

2. Societatea Comercială .......Y.......... înmatriculată la nr. ........... în Registrul comerțului, cu sediul în ................., cod poștal .............., telefon ............, fax ............. având contul ................... deschis la .................., reprezentată de Președintele Consiliului de administrație director general ..............., în calitate de asociant.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.

Cu scopul de a obține profit în comun, asociatul și asociantul convin să întemeieze o asociație în participațiune, în temeiul art. 1949-1953 Cod civil.

Art. 2.

Asociatul se obligă să pună în asociatiune un fond de comerț .............................. pentru ca asociantul să desfășoare activitatea de ............................ în domeniul .................................... .

Cheltuielile și beneficiile obținute de pe urma desfășurării acestei activități vor fi împărțite de părțile contractante în cotele convenite prin acest contract.

Art. 3.

Asociația va fi lipsită de personalitate juridică, motiv pentru care, membrii asociați se vor obliga în mod direct față de terții cu care au contractat, asociația fiind lipsită de acest drept.

Art. 4.

Activitatea se va desfășura după principiul:

b) independenței juridice și comerciale a fiecărui membru asociat; și al

a) sprijinului reciproc în administrarea și prestarea serviciilor asociației.

Art. 5

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...