Franciză (franchising).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE FRANCIZĂ (FRANCHISING)

S.C. ............... având sediul în ..................... și înregistrată în Registrul comerțului sub nr. ............ reprezentată prin .................... denumită în cele ce urmează "Francizor"

Și

S.C. ............... având sediul în ..................... și înregistrată în registrul comerțului sub nr. .......... reprezentată prin ............. denumită în cele ce urmează "Francizat", unde:

Francizorul desfășoară o activitate de ..................... și și-a stabilit o certă reputație în ce privește înalta calitate (fiabilitate, etc.) a Produsului(elor) care fac obiectul prezentului CONTRACT.

Francizatul dorește să vândă Produsul sub numele și în concordanță cu practica de afaceri ale Francizorului.

Francizorul se obligă, în condițiile prezentului CONTRACT, să îi permită și să îl asiste pe Francizat în desfacerea Produsului prin intermediul unor magazine deschise de Francizat în Teritoriu.

I. DEFINIȚII

În următorul CONTRACT, termenii/expresiile de mai jos vor avea semnificațiile următoare:

a) "prețul de livrare" - prețul la care Produsul este livrat în mod direct de Francizor terților beneficiari, minus TVA, cheltuieli de transport și asigurare.

b) "sub numele" - cuprinde numele comercial al Francizorului și/sau mărcile de fabrică, comerț și/sau serviciu, embleme, alte simboluri utilizate de acesta în identificarea și promovarea produsului, excluzând pe cele care în mod expres nu au fost cesionate Francizatului.

c) "Teritoriul" - înseamnă (se delimitează geografic aria în care Francizatul își poate desfășura activitatea în condițiilor prezentului CONTRACT și care poate fi teritoriul României, un județ, un oraș etc.).

d) "magazin" - înseamnă toate magazinele deschise de Francizat în Teritoriu în condițiile prezentului CONTRACT.

II. LICENȚA ȘI DURATA

1. Francizorul transmite Francizatului, pe durata prezentului contract, dreptul de a vinde Produsul sub numele Francizorului și în condițiile acestui CONTRACT.

2. Acest CONTRACT va intra în vigoare la data semnării lui de ambele părți și, exceptând art. XV, își va produce efectele până la data de ......... (pentru ușurința operațiunilor contabile, este bine ca data de expirare a contractului să fie ultima zi a anului fiscal).

3. Acest CONTRACT poate fi reînnoit pentru perioade consecutive de ...... ani dacă, în termen de 6 luni înainte de expirarea fiecărei perioade, părțile decid prorogarea lui. În cazul în care, în interval de 6 luni, ambele părți nu își manifestă expres intenția de a reînnoi CONTRACTUL, acesta se consideră prorogat în mod tacit pe o perioadă de ..... ani (de regulă este mult mai scurtă decât în cazul prorogării exprese). CONTRACTUL poate fi prorogat tacit numai o singură dată.

În cazul în care părțile refuză prorogarea CONTRACTULUI, nici una dintre părți nu va putea fi obligată să plătească celeilalte compensații ca urmare a pierderilor suferite de aceasta din urmă și datorate încetării efectelor Contractului.

III. DESCHIDEREA DE MAGAZINE

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...