Consignație (1).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE CONSIGNAȚIE

Încheiat astăzi ........... între:

Societatea comercială .......... cu sediul în ........... str. .............. nr. .... jud. ............ înregistrată în Registrul Comerțului la nr. ......... cont virament nr. ........ deschis la ............ reprezentată prin ........... director general și .......... director economic, denumită în prezentul contract CONSIGNANT

ȘI

..................... cu sediul ................... înregistrată în Registrul Comerțului la nr. ............. cont ................ deschis la ............... denumită în prezentul contract CONSIGNATAR.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. Vânzarea în sistem de consignație a bunurilor, mărfurilor, provenite din activitatea de producție sau de la terți, încredințate de consignant spre vânzare consignatorului conform avizelor întocmite la ridicarea mărfurilor.

II. PĂRȚILE

A. CONSIGNANTUL:

1. Încredințează spre vânzare consignatorului, deodată sau treptat, mărfuri (provenite din activitatea sa productivă sau de la terți) menționate în avize de expediție, note și facturi.

Orice transmitere de bunuri spre vânzare către consignator va fi precedată sau însoțită de o notificare scrisă, cuprinzând condițiile de vânzare a bunurilor (programarea decontării).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...