Comision (intermediere) în operațiunile de export.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE INTERMEDIERE

Încheiat azi ........... în localitatea ........... de către ............. și între următoarele părți:

.............., cu sediul în ............... Director General și ............ Contabil șef, numită în continuare COMISIONAR

pe de o parte

Și

............., cu sediul în ..............., reprezentată prin .............. Director General și ................ Director Economic, numită în continuarea COMITENT

pe de altă parte.

I. PREAMBUL

Având în vedere interesul COMITENTULUI pentru promovarea produselor sale la export și creșterea volumului de export;

Având în vedere experiența COMISIONARULUI în operațiunile de export, precum și relațiile sale cu parteneri externi tradiționali;

Părțile din prezentul contract stabilesc următoarele condiții de cooperare:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. Stabilirea drepturilor și obligațiilor părților în activitățile de prospectare, contractare și derulare a operațiunilor de export pentru mărfurile COMITENTULUI.

2. Încheierea contractelor comerciale externe se face de către COMISIONAR în nume propriu, dar pe seama COMITENTULUI și în limitele împuternicirii scrise date de acesta pentru fiecare contract în parte sau cu participarea directă la negocieri a reprezentanților împuterniciți ai COMITENTULUI.

3. Prevederile contractelor comerciale de export încheiate de COMISIONAR în condițiile prevăzute de la paragraful anterior, ca și anexele convenite în aceleași condiții sunt opozabile COMITENTULUI.

III. OBLIGAȚIILE COMISIONARULUI

1. Să acționeze pentru promovarea și contractarea produselor prevăzute în OFERTA GENERALĂ DE EXPORT și ofertele tehnico-economice transmise de COMITENT.

2. Să prospecteze piețele externe, antrenând după caz COMITENTUL, pentru stabilirea posibilităților de comercializare a produselor COMITENTULUI.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...