Comision import-export.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE COMISION - IMPORT-EXPORT

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Societatea Comercială ............... cu sediul în ............ cont virament nr. ........... deschis la Banca .............. Filiala ........... reprezentată prin ............ Director General și Economic, ............. Director Economic, în calitate de COMITENT și

Societatea Comercială ................ cu sediul în ........... cont virament nr. ............ deschis la Banca ............. Filiala ........... reprezentată prin .................. Director și ............... Contabil Șef, în calitate de COMISIONAR, a intervenit următorul contract:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie reglementarea raporturilor juridice și economice care apar între părțile contractante în legătură cu realizarea importurilor și exporturilor pentru produsele specificate de COMITENT prin anexele nr. 1 și 2 la acest contract, care sunt parte integrantă a prezentului contract și/sau cerere de ofertă fermă.

III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Pentru acțiunile de import ce vizează produsele, materialele din anexa nr. 1 parte integrantă a prezentului contract.

1. Obligațiile comitentului.

1. Să prezinte COMISIONARULUI cererile de import cu indicarea caracteristicilor tehnice, cantităților, sortimentelor, specificațiilor, calității, termenelor de livrare, fondurilor în lei și/sau valută și a altor elemente necesare la negocierile cu partenerii externi, în vederea includerii acestora în contractele ce se vor încheia.

2. Să răspundă în 7 zile lucrătoare la corespondența transmisă de COMISIONAR și să asigure avizarea din punct de vedere tehnic a ofertelor externe, astfel încât comisionarul să poată încheia contractul extern în cadrul valabilității ofertei.

3. Să acorde tot sprijinul de care are nevoie COMISIONARUL, în vederea clarificării tuturor problemelor cu caracter tehnic care apar cu ocazia încheierii contractelor economice și să avizeze anexele tehnice la contractele ce se încheie.

4. Asigurarea, în funcție de condiția de livrare în timpul transportului, a mărfurilor contractate, se face de către COMISIONAR, în numele și pe contul COMITENTULUI; decontarea contravalorii acesteia se va face, între comitent și comisionar, după sosirea mărfurilor în țară.

5. Să recepționeze cu specialiștii beneficiarului, împreună cu reprezentanții COMISIONARULUI, mărfurile importate, cu respectarea prevederilor actelor normative interne și a clauzelor cuprinse în contractul extern, semnând actele de recepție întocmite.

6. În cazul constatării, de către personalul prevăzut la I, 1.5 a unor lipsuri cantitative și/sau calitative la mărfurile importate să transmită în timp util, față de termenele de reclamație prevăzute în contractul extern, toate actele necesare și să acorde asistența tehnică solicitată de COMISIONAR, pentru ca acesta să întocmească reclamațiile către cărăuși și/sau partenerul extern.

7. Să răspundă în scris în maxim 5 zile lucrătoare de la sesizarea COMISIONARULUI privind problemele de ordin tehnic legate de executarea contractului extern.

8. Să achite COMISIONARULUI sumele în lei/valută aferente produselor importate (prețul mărfurilor, taxele vamale, TVA-ul, transportul, asigurarea, comisionul etc.).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...