Comision (sau intermediere) - 2.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE COMISION

Încheiat astăzi ..........., între:

1. Societatea Comercială ................., cu sediul în ..................., str. ..........., nr. ..., județul ......., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. ..........., având cont de virament nr. ............., deschis la Banca ......................, reprezentată prin dl. ............. în calitate de ..........., denumită în continuare COMISIONAR și

2. ................, cu domiciliul (sediul) în ..........., str. ..........., nr. .... bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ...., identificat(ă) cu B.I seria .... nr. ..........., denumită în continuare COMITENT.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. Obiectul prezentului contract constă în procurarea de către comisionar, în nume propriu și pe cheltuiala sa următoarele bunuri:

DENUMIREA BUNULUI MARCA CANTITATEA CALITATEA PREȚ
............. ........... ............ ........... ..............

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...