Reprezentare.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE REPREZENTARE

Între ..........., înmatriculată la nr. ............. în Registrul Comercial, având sediul în ......................., cont nr. .................., deschis la Banca ......................, filiala .............., reprezentată prin director general ............., numită în continuare producător și societatea ........... înmatriculată la ........, în Registrul comerțului având sediul în ............. județul(sector) ........... telefon ........... fax ........ cont .............. deschis la Banca ................. reprezentată prin ................. numită în continuare reprezentant, se încheie un contract în următoarele condiții:

1. NUMIRE

Producătorul numește pe ............ ca reprezentant pentru a lansa pe piață, a comercializa pentru zona teritorială ................. (care va fi denumită în continuare teritoriu).

Reprezentantul acceptă această numire pentru produsele nominalizate în anexa la acest contract pe care ............ le poate oferi.

2. DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract are valabilitate 6 luni de la data semnării lui. El poate fi reînnoit cu condiția ca reprezentantul să-și îndeplinească obligațiile menționate în cuprinsul art. 3. litera b, cu excepția încetării lui în cazurile prevăzute la art. 6.1. și 6.2.

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

A. Producătorul se obligă la următoarele:

a) Să furnizeze reprezentantului produsele pentru vânzarea în teritoriu la prețurile existente în momentul livrării, sortimentele și cantitățile stabilite de comun acord.

b) Atunci când producătorul va fi în măsură să ofere spre vânzare în teritoriu orice produs nou pe care îl fabrică, va notifica despre aceasta reprezentantului, pentru ca acest produs nou să fie introdus, de comun acord, în lista cu produsele care fac parte din acest contract.

c) Să furnizeze reprezentantului materiale de promovare a vânzărilor, inclusiv material de reclamă de toate felurile și literatură tehnică, în condițiile negociate de plată, pentru a sprijini pe reprezentant în promovarea vânzărilor.

d) Să furnizeze reprezentantului, dacă este cazul, documentație tehnică pentru modernizările aduse produselor.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...