Mandat comercial (1).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE MANDAT COMERCIAL

Încheiat astăzi ............... la ...................................

I. SUBSEMNAȚII

1.1. S.C. ( sau, /Asociația/Fundația) ___________________________________________ cu sediul social în ______________________________ , str. _______________________ nr. ____________ , bloc __________, scara ________, etaj ______________, apartament ______ , județ/sector __________________ , înregistrată în R.C. ___________________ , sub nr. ____________ /__________ , (sau înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor prin sentința cu nr. ________ din ____________ al ____________ ,) cod fiscal nr. _________________ din __________________ , nr. contul _____________________ , deschis la ______________ , reprezentată de _________________ , cu funcția de ____________________ , în calitate de mandant, pe de o parte, și

1.2. S.C. ( sau, /Asociația/Fundația) ___________________________________________ cu sediul social în ______________________________ , str. _______________________ nr. ____________ , bloc __________, scara ________, etaj ______________, apartament ______ , județ/sector __________________ , înregistrată în R.C. ___________________ , sub nr. ____________ /__________ , (sau înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor prin sentința cu nr. ________ din ____________ al ____________ ,) cod fiscal nr. _________________ din __________________ , nr. contul _____________________ , deschis la ______________ , reprezentată de _________________ , cu funcția de ____________________ , în calitate de mandant, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de mandat, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. _____________________ în calitate de mandant împuternicește ______________________ ca în calitate de mandatar _________________ să efectueze fapte de comerț în numele și pe contul mandantului, și la rândul lui mandatarul ___________ se obligă să efectueze fapte de comerț în numele și pe contul mandantului după cum urmează:

a. să negocieze și să contracteze mărfuri în condiții de calitate, livrare, cantitate și preț prevăzute în anexa la acest contract.

b. să _________________________________________________________________________

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract s-a încheiat pe o perioadă de ________________ începând de la _______ și până la ________.

3.2. Durata prezentului contract se poate prelungi prin act adițional.

3.3 Executarea mandatului se va considera încheiată în momentul în care _____________________ .

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...