Distribuție exclusivă.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE DISTRIBUȚIE EXCLUSIVĂ

S.C. ................. având sediul în ...................... înregistrată în Registrul comerțului sub nr. ............ reprezentată prin .................... denumită în cele ce urmează "Vânzător", și

S.C. ................. având sediul în ...................... înregistrată în Registrul comerțului sub nr. ............ reprezentată prin ................ denumită în cele ce urmează "Distribuitor", unde:

Vânzătorul produce și desface produsele stabilite în anexele acestui CONTRACT și dorește să acorde exclusivitate Distribuitorului în desfacerea produselor în Teritoriu în scopul creșterii constante a părții de piață ocupate de respectivele produse, iar Distribuitorul dorește să desfacă produsele Vânzătorului în condițiile prezentului CONTRACT, au convenit cele ce urmează:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Vânzătorul acordă Distribuitorului dreptul de desfacere exclusivă a Produselor Vânzătorului, în cadrul Teritoriului pe care l-am stabilit, și anume ............. iar Distribuitorul acceptă acest drept în condițiile stipulate mai jos.

Pe durata acestui CONTRACT, Vânzătorul îl va aproviziona pe Distribuitor în mod continuu.

Distribuitorul se obligă să facă toate eforturile pentru a vinde Produsele în Teritoriu.

II. PRODUSE

"Produse" înseamnă toate produsele enumerate în Anexa nr. 1. Prețurile lor sunt cele enumerate în Anexa nr. 2 și sunt înțelese prețuri franco depozitul Vânzătorului (sau altă modalitate de determinare).

Vânzătorul are dreptul de a adăuga, înlocui sau șterge orice articol înscris în Anexa nr. 1, dacă prin aceasta nu prejudiciază pe Distribuitor și dacă i-a notificat modificarea cu minimum ......... zile înainte de data, comunicată Distribuitorului, la care modificarea va avea loc.

III. TERITORIU

"Teritoriu" înseamnă următoarea arie geografică ............................. Vânzătorul nu va numi în Teritoriu alt distribuitor pentru produsele care fac obiectul acestui contract și va transmite Distribuitorului orice comandă sau cerere de ofertă primită de la o terță persoană aflată în Teritoriu. Comenzile/cererile de ofertă primite de Distribuitor de la terțe persoane aflate în afara Teritoriului vor fi comunicate imediat Vânzătorului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...