Vânzare-cumpărare de uzufruct.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE DE UZUFRUCT
(art. 703-art. 708 din Codul Civil republicat)

PĂRȚILE

Subsemnații:

1. ........................ domiciliat în ............. identificat prin CNP.............., în calitate de proprietar al terenului situat în ........... înscris în cartea funciară nr ......... a localității ..........cu număr cadastral ....., în calitate de vânzător și

2. .................... domiciliat în ............. identificat prin CNP.............., în calitate de beneficiar al dreptului de uzufruct, în calitate de cumpărător,

am convenit asupra încheierii prezentului contract de vînzare-cumpărare a dreptului de uzufruct în următoarele condiții :

OBIECTUL

Subsemnatul ............... (V), transmit cu titlu oneros ................ (C) dreptul de uzufruct asupra imobilului ................. (apartament) proprietate mea situat în ................................. și compus din ..............................., împreună cu toate accesoriile sale, pe tot restul vieții cumpărătorului(sau pe o perioadă de 30 de ani)*, perioadă în care acesta va administra și va dispune de venitul imobilului după cum va crede de cuviință. sau

Eu, vânzătorul declar că am dobândit dreptul de proprietate asupra apartamentului în baza …………, înscris în Cartea Funciară ............ sub nr.crt. ...... conform încheierii nr. ......... din..........

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...