Garanție suplimentară în bani.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  


CONTRACT DE GARANȚIE
Încheiat astăzi ...................... la ..........................................

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

S. C. ................................., cu sediul social în ..........., str. ........................... nr. ....., sectorul ...., înregistrată la Oficiul R.C. ............................... nr. ........ din ....................., cod fiscal nr. ................. din ................, reprezentată de ......................................... cu funcția de ........................ în calitate de angajator, pe de o parte și

Dl/Dna ........................., domiciliat(ă) în ..........., str. ............................. nr. ......, bloc ......, scara ......, et. ......., ap. ......., sector/județ ........................, fiul lui ..................... și al ........................, născut în ...................., la data de ................................., posesorul ..................................... seria.......... nr. .............................., cod numeric personal ..................................., în calitate de angajat-gestionar, pe de altă parte,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...