Garanție mobiliară și(sau) imobiliară, parte integrantă a contractului de credit.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

* Prezentul model de contract nu mai este de actualitate. Garanția reală mobiliară reglementat prin Legea ~id_link=3774975;nr. 99/1999~ a fost abrogat prin Legea ~id_link=3774976;nr. 71/2011~, iar în locul garanției imobiliară a fsot reglementată ipoteca mobiliară Cod civil ~id_link=3774977;art. 2387~ și următoarele. Registrul de transcripțiuni și inscripțiuni, regelemnatat prin ~id_link=3774978;art. 710~ și urm. din Codul de procedură civilă de la 1865 este în prezent înlocuit de sistemul de publicitate al Cărții Funciare.

CONTRACT DE GARANȚIE MOBILIARĂ ȘI (SAU) IMOBILIARĂ
NR. ............

Subsemnatul (soț soție) .............. domiciliat(ă) în ............. posesor al C.I. seria ...... nr. ........ eliberat de ........... la data de ........... în calitate de debitor, consimt să constitui în favoarea băncii ........... gaj asupra bunurilor mobile și (sau) imobile din proprietatea .............. în sumă de ...............

Bunurile ce le aducem în gaj sunt proprietatea .............................. sunt bine conservate, îndeplinind toate condițiile de funcționabilitate, se află la ................ și pot fi identificate astfel:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...