Împrumut bancar (1).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE ÎMPRUMUT BANCAR
Nr. ......... din .............
Încheiat astăzi ..............

CAPITOLUL I

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Între:

Art. 1. Banca "................." Sucursala (Agenția) ............. cu sediul în ........... str. .......... nr. .... județul .......... denumită în prezentul contract "banca", reprezentată prin ............. în calitate de ............... și ............... în calitate de ............... pe de o parte și:

Art. 2. Agentul economic ................... cu sediul în ................... str. .............. nr. .... județul (sectorul) ........ telefon nr. ....... fax nr. ............. telex ................. înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului .................. sub nr. ............ din ............ reprezentată prin ............ în calitate de ................ și ............... în calitate de ............... denumită în prezentul contract "împrumutat", a intervenit prezentul contract de împrumut, în condițiile care urmează:

CAPITOLUL II

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 3. Obiectul contractului îl constituie un împrumut în sumă de .......... lei (......................) pe termen de .............. cu o perioada de grație de ................. pe care banca îl acordă împrumutatului, care se obligă să-l utilizeze pentru ...............................

CAPITOLUL III

TERMENE DE ACORDARE ȘI UTILIZARE

Art. 4. Împrumutul se acordă astfel:

a) integral la data de ..................

b) eșalonat la datele de ................

Art. 5. Perioada maximă de neutilizare a creditului este de 10 zile lucrătoare.

Plățile se efectuează prin: virament, numerar, cecuri.

Împrumutul se acordă prin contul ............ deschis la Banca .............. din localitatea .................

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...