Credit (1).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE CREDIT NR. ...........
ÎNCHEIAT ASTĂZI ...........

Între Banca ......... societate pe acțiuni, Sucursala ....... Filiala .......

În baza împuternicirii date prin Decizia Consiliului de Administrație al ............... București, denumită în prezentul contract banca, reprezentată prin ..........., în calitate de director și .........., în calitate de contabil șef, pe de o parte și .........., număr de ordine în Registrul Comercial ......, numită în prezentul contract împrumutat, reprezentată prin ................., în calitate de director și ........................, în calitate de contabil șef, a intervenit în prezentul contract.

1. Banca acordă împrumutatului un credit în sumă de .......... lei, pe termen de cu o perioadă de grație de ..... luni, care începe de la data de ............

Se menționează că perceperea comisioanelor și dobânzilor începe la momentul acordării și respectiv utilizării creditelor. În perioada de grație nu se rambursează credite, dar se percep dobânzi la creditele utilizate.

2. Creditul se va utiliza pentru: .......................................

3. Creditul aprobat se acordă astfel:

- integral, la data de .............

- eșalonat, la datele și în sumele menționate în graficul anexă la prezentul contract;

În contract se include una din aceste trei modalități de acordare, în funcție de rezultatul negocierii și natura creditului.

4. Creditul se acordă cu o dobândă de ........... pe an, calculată și vărsată lunar.

Pe parcursul utilizării și rambursării creditului, banca va indexa dobânda în funcție de evoluția inflației și a costului resurselor; dobânda indexată se va aplica de către bancă la soldul creditului existent la data indexării dobânzii.

5. Rambursarea creditului se va face conform graficului anexat, care urmează a se definitiva după acordarea integrală a creditului. Prima rată se va rambursa la expirarea perioadei de grație, iar ultima rată la data de ............

Nerambursarea ratelor de credit la termenele stabilite prin grafic, atrage după sine trecerea acestora la restanțe și plata de către împrumutat a unei dobânzi majorate cu 5 puncte pe an.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...