Vânzare-cumpărare de bunuri (comercializare produse).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
Nr. ...... din ..........

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Între societatea  ............... înmatriculată la nr. ......... în Registrul comerțului, cu sediul în ................., cod poștal .............., telefon .........., fax ........ având contul ........... deschis la .........., reprezentată de Președintele Consiliului de administrație director general ............... în calitate de vânzător, denumit și furnizor și  societatea............... înmatriculată la nr. ........... în Registrul comerțului, cu sediul în ........ str. .......... telefon ........... telex .............. fax ..........., având contul .......... deschis la ............. reprezentată prin ............... în calitate de cumpărător, s-a încheiat prezentul contract.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.

Obiectul contractului privește comercializarea produselor din programul de fabricație al societății, conform anexelor, care fac parte integrantă din contract. Pentru fiecare produs, respectiv grupa de produse, care fac obiectul cererii cumpărătorului, vânzătorul emite anexe la prezentul contract.

Art. 2.

Vânzătorul se obligă să transmită proprietatea mărfii, iar cumpărătorul să primească și să plătească prețul convenit la termenele și în condițiile stipulate în contract. Marfa se determină în anexele contractului prin cantitate, calitate, sortiment, specificație, caracteristici, de către vânzător.

III. TERMENE DE LIVRARE

Art. 3.

Termenele de livrare sunt prevăzute în anexele contractului - pentru fiecare poziție. Termenele contractuale sunt de regulă trimestriale, eșalonările din cadrul trimestrului stabilindu-se prin acordul părților.

Vânzătorul poate livra marfa în avans față de termenele prevăzute numai cu acordul cumpărătorului.

Termenul de livrare poate fi reprogramat de vânzător în cazul neîndeplinirii de către cumpărător a obligațiilor ce cad în sarcina sa, prevăzute la cap. XIII "clauze speciale".

De la data livrării mărfii, riscul se transmite de la vânzător la cumpărător, data livrării fiind considerată data semnării avizului de expediție de către delegatul cumpărătorului.

IV. PREȚUL

Art. 4.

Prețul produselor este prevăzut în anexele contractului pentru fiecare poziție și este determinat potrivit reglementărilor legale în vigoare, prin:

a) negocierea părților pe baza cererii și ofertei (în cazul produselor de același tip comercializate de cel puțin trei agenți economici) plecând de la prețul de catalog;

b) listele de prețuri pentru produsele comercializate ca agent economic unic.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...