Închiriere suprafețe cu destinație de locuințe.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
pentru suprafețe cu destinație de locuințe

Între subsemnatul ...................... domiciliat în ....................., str. ................. nr. .... bl. .... sc. .... et. .... sect. ...., posesor al C.I. seria ........... nr. .... eliberat de ............ la data ........... în calitate de PROPRIETAR al locuinței din str. ............ nr. .... bl. ..... sc. .... et. .... ap. .... în baza actului de proprietate nr. ........... din data de ...............

Și...................... soția................... și copii................ în calitate de chiriaș domiciliat în.................... str.................. sc..... et..... ap..... posesor al C.I. seria........... nr................ eliberat de............. la data........... a intervenit următorul contract de închiriere căruia îi sunt aplicate reglementări legale privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietar și chiriaș.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...