Rentă viageră.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE RENTĂ VIAGERĂ

Incheiat astăzi ………………….

la ………………………………

I. PĂRTILE CONTRACTANTE

1.1. ……………………………………….., domiciliat în ………………………………………… str. ……………………….……. nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… județ/sector ………………, născut la data de …………………………… în ………………………….. sector/județ ………………………, fiul lui …………………………… și al ……………………, B.I./C.I. seria …………. nr. …………… eliberat de………………...…………., CNP …………………………….. în calitate de credirentier, și

1.2. ……………………………………….., domiciliat în ……………………………………… str. ……………………….……. nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… județ/sector ………………, născut la data de ………………………... în ………………………….. sector/judet ………………………, fiul lui …………………………… și al ……………………, B.I./C.I. seria …………. nr. …………… eliberat de………………...…………., CNP ………………………………………..în calitate de debirentier,

au convenit să încheie prezentul contract de rentă viageră.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...