Contestație în anulare a unei hotârâri penale.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Domnule/Doamna Președinte,

Subsemnatul/subsemnata . . . . . , CNP, cu domiciliul/reședința în . . . . . . . . . . . . , în calitate de contestator-inculpat/contestator-parte civilă/contestator-parte responsabilă civilmente/contestator - persoană vătămată, în baza art. 426 C. proc. pen., formulez

CONTESTAȚIE ÎN ANULARE (1)

împotriva hotărârii penale definitive [2] nr. . . . . .  pronunțate la data de . . . . . . . .  . . . . .  de către . . . . . . . . . . .  (indicarea instanței care a pronunțat hotărârea)

În fapt,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...