Contestarea recunoașterii paternității.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Instanța (1) . . . . . . . . .

Domnule Președinte,

Subsemnatul (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . . . ., având codul numeric personal . . . . . . . . ., cu domiciliul procesual ales (3) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . . . ., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . . . . . ., având următoarele date de contact (4) . . . . . . . . . / asistat de ocrotitor legal . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

în contradictoriu cu pârâtul (5) /pârâții . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . . . ., având codul numeric personal (6) . . . . . . . . ., formulăm prezenta

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să constate că recunoașterea de paternitate formulată de către numitul . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . ., cu privire la copilul . . . . . . . . ., născut la data de . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . ., nu corespunde adevărului și, în consecință, acesta nu este tatăl copilului în cauză;

precum și ( dacă este cazul (7) )

- să dispună revenirea copilului la numele de familie purtat anterior recunoașterii, respectiv acela de . . . . . . . . .

În fapt, arătăm că . . . . . . . . . (8)

În drept, ne întemeiem cererea pe dispozițiile art. 420 din C. civ., coroborat cu art. 421 din C. civ.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...