Cerere pentru emiterea autorizației de construire/desființare


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CERERE
pentru emiterea autorizației de construire/desființare

Către,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[conducătorul autorității administrației publice emitente*)]

CERERE
pentru emiterea autorizației de construire/desființare

Subsemnatul1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul2)/sediul în județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., municipiul/orașul/comuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , satul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , sectorul . . . . , cod poștal . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . , bl. . . . . ., sc. . . . . , et. . . . . , ap. . . . . ., telefon/fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de/reprezentant al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicit emiterea autorizației de construire/desființare

pentru imobilul - teren și/sau construcții -, situat în județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , municipiul/orașul/comuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., satul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , sectorul . . . . . . , cod poștal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . , bl. . . . . . . ., sc. . . . . , et. . . . . . . , ap. . . . . , Cartea funciară3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fișa bunului imobil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sau nr. cadastral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

în vederea excutării lucrărilor de4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

în valoare de5): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Documentația tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.), respectiv de desființare a construcțiilor (D.T.A.D.) nr. 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [denumirea documentației] a fost elaborată de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cu sediul în județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . municipiul/orașul/comuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sector/satul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . ., bl. . . . . ., sc. . . . . ., et. . . . . , ap. . . ., respectiv de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - arhitect/conductor arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Național al Arhitecților cu nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidența Filialei teritoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a Ordinului Arhitecților din România.

Verificarea Documentației tehnice - D.T., în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, a fost efectuată de7):

1. Cerința A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Cerința D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Cerința B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Cerința E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Cerința C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Cerința F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Cerința Af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*) Se completează, după caz:

- președintele consiliului județean;

- primarul general al municipiului București;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...