Cerere de validare a popririi.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Instanța . . . . .

Domnule Președinte,

Subsemnatul (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având codul numeric personal . . . . ., cu domiciliul procesual ales (2) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în. . . . ., avândurmătoarele date de contact (3) , personal/reprezentat prin mandatar /prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar . . . . . . . . . . . . . . . . . . /reprezentat prin avocat . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . ., având următoarele date de contact (4) . . . . .

sau

Subscrisa (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul (6) în . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului (7) /numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice (8) /contul bancar . . . . ., cu sediul procesual ales (9) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . .,avândurmătoarele date de contact (10) , prin reprezentant (11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . /prin consilier juridic . . . . . . . . . . . . . . . . . . /prin avocat . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . ., având următoarele date de contact (12) . . . . .

în contradictoriu cu terțul poprit . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în. . . . ., având codul numeric personal (13) . . . . .și cu debitorul/creditorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în. . . . ., având codul numeric personal (14)

sau

în contradictoriu cu terțul poprit (denumirea persoanei juridice . . . . .), cu sediul în . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar (15) , prin reprezentant (16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . și debitorul/creditorul(denumirea persoanei juridice . . . . .), cu sediul în . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar (17) , prin reprezentant (18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . formulăm

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanței să dispună validarea popririi înființate la data de . . . . . de executorul judecătoresc (19) . . . . .

În fapt, arătăm că prin încheierea pronunțată de (20) . . . . ., la cererea creditorului, a fost încuviințată executarea silită a debitorului, în baza titlului executoriu reprezentat de . . . . ., pentru o creanță în valoare de (21) . . . . . .

La data de . . . . ., prin adresa nr. . . . . ., executorul judecătoresc a înființat poprirea asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporabile datorate debitorului ori deținute în numele său de terțul poprit sau pe care acesta din urmă i le va datora în viitor, în temeiul unor raporturi juridice existente.

Adresa i-a fost comunicată terțului poprit la data de . . . . . . Cu toate acestea, terțul poprit nu și-a îndeplinit obligațiile ce-i reveneau pentru efectuarea popririi.

Astfel (22) , . . . . . .

În drept, ne întemeiem pretențiile pe dispozițiile art. 790 - art. 792 din C. proc. civ.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...