Cerere de atribuire a numărului de ordine din Registrul de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale, instalate în județ/municipiul București.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CERERE
de atribuire a numărului de ordine din Registrul de evidență
a aparatelor de marcat electronice fiscale,
instalate în județul/municipiul București

 Societatea Comercială ....................., adresa ......................., Codul Fiscal/Codul Unic de Înregistrare ..................., reprezentată legal prin ..............., posesor al buletinului/cărții de identitate seria ......, nr. .........., eliberat de ............. la data de ............., în calitate de ..................., declarăm că am achiziționat la data de ............. un număr de ............. aparate de marcat electronice fiscale, având următoarele elemente de identificare:

1. tipul ..............., modelul .............., configurația ............, seria aparatului ....................., numărul și data avizului de distribuție a aparatelor de marcat electronice fiscale ...............

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...