Cerere de executare silită imobiliară.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DOMNULE EXECUTOR JUDECĂTORESC,

Subsemnatul/Subscrisa ………………., domiciliat/cu sediul în ……. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , jud./sect. . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . , et. . . . , apart. . . . . , CNP/CUI . . . . . . . . . . . . . . , înregistrat sub nr. J. . . . . . . . . . . . . . ., cont bancar nr. …………., deschis la …………., identificat cu . . .……. . . . , prin reprezentant(ă) legal/ consilier juridic/ avocat  ……. . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . . . . . . . . , tel. …. . . . . . …. . ., în calitate de creditor, în temeiul art. 664, art. 813 C. proc. civ. și art. 52 din Legea nr. 188/2000 republicată, formulez prezenta

CERERE DE EXECUTARE SILITĂ IMOBILIARĂ

asupra imobilului din localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . ., jud./sect. . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . . . . . , nr. carte funciară . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. topografic . . . . . . . . . . ., proprietatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele/denumirea debitorului urmărit), domiciliat/cu sediul în . . . . . . . . . . . . . . , jud./sect. . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . ., nr. . . . . , et. . . . . , apart. . . . . , CNP/CUI . . . . . . . . . . ., inregistrat sub nr. J. . . . . . . . . . . . . . . . ., cont bancar nr. …………., deschis la ………………., identificat cu . . .………. . . . , pentru satisfacerea creanței mele în valoare de . . . . . . . . . . . . . . . . . lei, constatată prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (titlul executoriu pe baza căruia se face urmărirea).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...