Cerere de executare silită (model 1).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DOMNULE EXECUTOR JUDECĂTORESC,

Subsemnatul/Subscrisa ………………., domiciliat/cu sediul în ……. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , jud./sect. . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . , et. . . . , apart. . . . . , CNP/CUI . . . . . . . . . . . . . . , înregistrat sub nr. J. . . . . . . . . . . . . . ., cont bancar nr. …………., deschis la …………., identificat cu . . .……. . . . , prin reprezentant legal ……. . . . . . . . . . , tel. …. . . . . . …. . ., în calitate de creditor, în conformitate cu art. 644 și art. ,. . . . . . . .. din Codul de procedură civilă și art. 52 din Legea nr. 188/2000 republicată solicit

PUNEREA ÎN EXECUTARE SILITĂ

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...