Cerere de ridicare a măsurilor asigurătorii.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Instanța . . . . . . .

Completul . . . . . . .

Domnule Președinte,

Subsemnatul (1) . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., având codul numeric personal . . . . . . ., cu domiciliul procesual ales (2) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . .,având următoarele date de contact (3) , personal/reprezentat prin mandatar /prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar . . . . . . . . . . . . . . /reprezentat prin avocat . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . . . ., având următoarele date de contact . . . . . . . (3)

sau

Subscrisa (4) . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul (5) în . . . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului (6) /numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice (7) /contul bancar . . . . . . ., cu sediul procesual ales (8) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul nume . . . . . . ., prenume . . . . . . .), cu domiciliul în . . . . . . .,având următoarele date de contact (3) , prin reprezentant . . . . . . . . . . . . . . (9) /prin consilier juridic . . . . . . . . . . . . . . /prin avocat . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . . . ., având următoarele date de contact . . . . . . . (3)

în contradictoriu cu creditorul . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., având codul numeric personal (10) . . . . . . .,

sau

în contradictoriu cu creditoarea (denumirea persoanei juridice . . . . . . .), cu sediul în . . . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar (10) , prin reprezentant . . . . . . . . . . . . . . (9) , formulăm

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanței, ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună ridicarea sechestrului asigurător/popririi asigurătorii înființate prin încheierea dată de (11) . . . . . . . la data de . . . . . . . în dosarul nr. . . . . . . ./ . . . . . . ./ . . . . . . . .

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...