Cerere de ordonanță președințială pentru evacuarea celui ce deține o suprafață locativă cu de la sine putere.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DOMNULE PREȘEDINTE,

Instanța . . . . . . . (1)

Domnule Președinte,

Subsemnatul (2) . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., având codul numeric personal . . . . . . ., cu domiciliul procesual ales (3) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., având următoarele date de contact (4) , personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar . . . . . . . . . . . . . . /reprezentat prin avocat . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . . . ., având următoarele date de contact (5) . . . . . . .

sau

Subscrisa (6) . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul (7) în . . . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului (8) /numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice (9) /contul bancar . . . . . . ., cu sediul procesual ales (10) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., având următoarele date de contact (11) , prin reprezentant (12) . . . . . . . . . . . . . . /prin consilier juridic . . . . . . . . . . . . . . /prin avocat . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . . . ., având următoarele date de contact (13) . . . . . . .

în contradictoriu cu pârâtul . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., având codul numeric personal (14) . . . . . . .,

sau

în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice . . . . . . .), cu sediul în . . . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar (15) , prin reprezentant (16) . . . . . . . . . . . . . . , formulăm

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanței, ca prin hotărârea ce o va pronunța, să dispună pe cale de ordonanță președințială obligarea pârâtului la (17) . . . . . . . . .

În fapt, subsemnatul locuiesc împreună cu familia mea în apartamentul arătat mai sus. La data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., am evacuat mobila din camera rezervată pentru dormitorul copiilor mei, în vederea zugrăvirii ei. După terminarea reparațiilor, pârâtul care locuia în mod temporar la mine în casă cu titlu de flotant a ocupat acea cameră, aducându-și în lipsa mea de acasă și mobila. (18)

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...