Motivele cererii sunt următoarele:


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Motivele cererii sunt următoarele:

În fapt, debitorul îmi datorează suma de lei ............, ca urmare a cauzei creanței creditorului, așa cum rezultă din ................... Pentru realizarea creanței mele am introdus acțiune la acest tribunal împotriva debitorului.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 953 Codul de procedură civilă.

Anexez la prezenta cerere copie legalizată de pe acțiunea intentată pârâtului și copie de pe actul constatator al creanței mele (în cazul în care creanța nu este constatată prin act scris, va lipsi această mențiune; se va menționa în schimb depunerea recipisei de consemnare a cauțiunii).

Semnătura reclamantului,
..........................

DOMNULUI PREȘEDINTE AL .................................

Cerere de sechestru asigurător.

Instanța (1) . . . . . . .

Domnule Președinte,

Subsemnatul (2) . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., având codul numeric personal . . . . . . ., cu domiciliul procesual ales (3) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., având următoarele date de contact (4) , personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar . . . . . . . . . . . . . . . /reprezentat prin avocat . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . . . ., având următoarele date de contact (5) . . . . . . .

sau

Subscrisa (6) . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul (7) în . . . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului (8) /numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice (9) /contul bancar . . . . . . ., cu sediul procesual ales (10) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., având următoarele date de contact (11) , prin reprezentant (12) . . . . . . . . . . . . . . . /prin consilier juridic . . . . . . . . . . . . . . . /prin avocat . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . . . . având următoarele date de contact (13) . . . . . . .

în contradictoriu cu debitorul . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., având codul numeric personal (14) . . . . . . .,

sau

în contradictoriu cu debitoarea . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul în . . . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar (15) , prin reprezentant (16) . . . . . . . . . . . . . . . , formulăm

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...